Certifikáty

Ve všech aktivitách společnosti METTCON CB s.r.o., hraje klíčovou roli otázka kvality práce a služeb zákazníkovi a jeho spokojenost, při současném šetrném přístupu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Dodržování politiky jakosti vychází ze stanovených cílů naší společnosti.

Organizace, řízení a činnost společnosti jsou zcela propojeny se systémem managementu jakosti a životního prostředí. Hlavní důraz je kladen na zajištění vysoké kvality dodávaných produktů a služeb, řízení lidských zdrojů společnosti a na prevenci v oblasti životního prostředí.

Ve společnosti METTCON CB s.r.o., se uplatňuje systémový přístup k řízení procesů. Od roku 2018 má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém managementu environmentu dle ČSN EN ISO 14001:2016.